Hans Rosling: A statistics ‘whizkid’ who forced us to look differently at Africa

Video

This month, the Swedish tropical doctor and professor International Public Health, Hans Rosling passed away.

By: DAAF BORREN

Aside from his research on public health and inexplicable diseases, Rosling appeared to be a statistical ‘whizkid’ who was able to create amazing animations out of complex digits and maths. He used those graphical animations during his notorious TED-talks, wherein he emphasized that the African continent is not falling behind as far as western countries assume.

Assisted by his unraveled statistics, simple explanations and compelling speeches, he underlined how the African continent clambered out of the Middle Ages and has approached Europe’s level of development up to a ‘miserable’ 100 years. This, without loosing reality out of sight. Because Rosling was the first to admit that his statistical approach lacks the ability to assess al aspects of development. For instance, he explained that not education or public health are the most important indicators of a developed society, but culture and human rights. Two indicators which are, according to Rosling, difficult to clarify by the hand of statistics and digits, especially in the sub-Saharan region.

Despite the fact that Hans Rosling (1948) always conducted a forecast counting to the year 2048, as he aspected to reach the age of 100, he died Februari 7th at the age of 68, to the effects of pancreatic cancer. However, his contributions to our knowledge and perspective on development countries and the African continent in particular, will not be forgotten.

The video, shared in this article, shows one of his famous performances at TED-talks, wherein he i.a. reveals the development of  African countries, assisted by his beloved statistics. 

[DUTCH]

Deze maand is de Zweedse tropenarts en hoogleraar Internationale volksgezondheid, Hans Rosling overleden. Naast zijn onderzoek naar volksgezondheid en onverklaarbare ziektes in Afrika, bleek Rosling een statistische ‘wizkid’ die aan de hand van knip-en-plak-werk prachtige animaties van zijn cijfertjes wist te maken. Met diezelfde grafische animaties toonde hij het publiek gedurende zijn fameuze TED-talks, dat Afrika niet zo ver achter de feiten aanloopt als men in het Westen denkt.

Zo beschreef hij met behulp van zijn uitgeplozen statistieken, simpele uitleg en meeslepende speeches regelmatig hoe het Afrikaanse continent in de afgelopen vijftig jaar uit de Middeleeuwen is geklauterd, en nu nog maar een ‘schamele’ 100 jaar van ons ontwikkelingsniveau is verwijderd. Dit deed hij zonder de realiteit uit het oog te verliezen. Want volgens Rosling heeft zijn statistische benadering een aantal beperkingen. Zo benadrukte hij onder andere dat niet onderwijs en volksgezondheid, maar mensenrechten en cultuur, de belangrijkste aspecten van een ontwikkelde samenleving zijn. Daar voegde hij aan toe dat dit twee onderdelen zijn die zich lastig door statistieken laten uitleggen, zeker op het Afrikaanse continent.

Ondanks het feit dat Rosling (1948) in zijn grafieken een prognose tot 2048 animeerde, omdat hij verwachtte honderd jaar te worden, overleed hij op 7 februari aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Zijn bijdrage aan onze kennis over het Afrikaanse continent en ontwikkelingslanden in het algemeen, zal echter niet snel vergeten worden.

De video toont één van zijn optredens bij TED, waar hij aan de hand van zijn geliefde statistieken, de ontwikkelingen in o.a. Afrika onder de loep neemt.

2 thoughts on “Hans Rosling: A statistics ‘whizkid’ who forced us to look differently at Africa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s