Closure of Dadaab, world’s largest refugee camp, reversed

Gallery

Today the news reached us that the plans of the Kenyan government to close the world’s largest refugee camp, are reversed by a Kenyan court. The judge appointed with the case, deemed the closure to be unlawful and contradictory with the Kenyan constitution, international law and humanitarian regulations.

By: DAAF BORREN

Over the last years, the government repeatedly threatened to close the camp which is based in eastern Kenya, close to the border with Somalia. Last November, 2016, the political threats became earnest, when the government labeled the camp as a danger for national security as it would function as a hideaway for members of the Somalian terrorist movement Al-Shabab.

For many years now, Kenya accommodates hundreds of thousands of Somalis, fleeing for the violent conflicts and continuous droughts in their home country. Dadaab, as the refugee camp is named, is situated in a deserted region close to the Somalian border, and was established in 1992. Considering the fact that the camp exists for a quarter of a century, it has developed itself as an unacknowledged and unauthorized ‘refugee-city’ wherein stores, hotels, schools and a library can be found. In addition, sports events and movie nights are frequently organized. At its peak, Dadaab counted nearly half a million inhabitants, which has decreased to an estimated 250.000 today. For comparison, this is still similar to the population of Dutch ‘city of lights,’ Eindhoven.

Considering the fact that the camp exists for a quarter of a century, it has developed itself as an unacknowledged and unauthorized ‘refugee-city’

Under the guidance of the UNHCR, the refugee section of the United Nations, thousands of refugees have been sent back to Somalia since November. This somewhat forced outflow of refugees ended today though, when a Kenyan court deemed the new policy unlawful. Therefore, not only in the United States, but also in African countries like Kenya, the importance of the division of powers is underlined, as it enables court to correct wrongs from a national government.

Earlier, Koert Lindijer, a Dutch correspondent based in Nairobi, wrote about the increasing importance of judicial powers in the strongly expanding African economies. He emphasized that courts are given the important ability to resist and correct the often excessive corruption in different parts of African governments. According to Lindijer, fragile democracies in Africa, stand a chance.

World’s largest refugee camp, based in Kenya? Correct. While Europe frequently speaks of a European refugee crisis, it is the African continent which accommodates most (by far) of the estimated 21.3 million refugees worldwide. Kenya is one of the leading countries of refuge as it, aside from the many Somalis fleeing their war-thorn home country, borders with South Sudan in the north, form which hundreds of thousands flee to Kenya, seeking for a safe haven.

 [DUTCH]

Sluiting van ’s werelds grootste vluchtelingenkamp teruggedraaid

Vandaag werd bekend dat een rechtbank de Keniaanse regeringsplannen om ’s werelds grootste vluchtelingenkamp te sluiten, terugdraait. De rechter oordeelde dat het plan in strijd is met de Keniaanse grondwet, internationale verdragen en humanitaire afspraken.

De afgelopen jaren dreigde de Keniaanse regering regelmatig met de sluiting van het kamp. In november was het echter menens. Volgens de regering is het vluchtelingenkamp een gevaar vormen voor de nationale veiligheid omdat het een toevluchtsoord voor leden van de Somalische terreurbeweging Al-Shabaab zou zijn.

Al jaren vangt het land honderdduizenden Somaliërs op die zijn gevlucht voor het aanhoudende geweld en de terugkerende droogte in hun thuisland. Dadaab, zoals het kamp heet, ligt dicht bij de Somalische grens in het noordoosten van Kenia en is opgericht in 1992. Omdat het al ruim twee decennia bestaat, heeft het zich midden in de woestijn ontwikkeld tot een niet-erkende ‘vluchtelingenstad’ waar markten, winkels en scholen te vinden zijn. Ook worden er sportevenementen en filmavonden georganiseerd. Op het hoogtepunt leefden er ongeveer een half miljoen vluchtelingen in Dadaab. Vandaag de dag wordt het aantal inwoners nog op een kwart miljoen geschat. Voor alle duidelijkheid, dat is nog steeds meer dan het inwonersaantal van Eindhoven.

Sinds november zijn er onder begeleiding van de UNHCR, de vluchtelingentak van de VN, duizenden vluchtelingen teruggebracht naar het zuiden van Somalië. Maar hier kwam vandaag een einde aan. Niet alleen in de VS, maar ook in Kenia toont de rechtbank dus haar waarde door met een succesvol optreden, onrechtmatig beleid van de regering te corrigeren.

Koert Lindijer, Afrika-correspondent voor o.a. het NRC Handelsblad schreef eerder al dat steeds meer hoop op de rechtelijke macht is gevestigd in het economisch sterk groeiende Afrika. Rechtbanken kunnen namelijk weerstand bieden aan de vaak corrupte regeringen op het continent. Op die manier heeft volgens Lindijer, de democratie in fragiele Afrikaanse landen een kans.

 Ik zie u denken, ’s werelds grootste vluchtelingenkamp in Kenia? Dat klopt. Terwijl we in Europa graag spreken van een vluchtelingencrisis, vangt het Afrikaanse continent zelf verreweg de meeste vluchtelingen op. Zo ook Kenia. Want niet alleen aan de grens met Somalië worden vluchtelingen massaal opgevangen, maar ook aan de noordelijke grens met Zuid Sudan vinden honderdduizenden vluchtelingen een veilig heenkomen. 

One thought on “Closure of Dadaab, world’s largest refugee camp, reversed

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s