Obama’s legacy in Africa

Standard

After eight years, Barack Obama has left the Oval Office and the global political arena.

By: DAAF BORREN

The end of an era. For months now, different organizations, media and institutions are tacking stock: What are Obama’s greatest achievements and in what areas has his eight year ‘reign’ failed miserably? Such questions are often quickly addressed by looking at economic prosperity, Obamacare, American gun laws and the battle against ISIL in Iraq and Syria. But what about his legacy on the African continent? As the first black president of the United States, with Kenyan roots, his terms of office must have meant something for many, especially young African.

Mostly, progress in Africa is statistically measured by means of economic development and prosperity. However, the effect of an American president on such developments and general welfare, is not always measurable in hard figures. Fact is that Obama’s predecessor, George W. Bush, has made a considerably greater contribution to the economic growth of African countries. This is the result of a vast interest in African oil and natural resources, which Bush junior fanatically chased during his years as a president. Questionable though, is whether money, economic growth and oil, are the sole indicators to express success and happiness with.

‘Only through its own efforts, Africa’s development will be tenable and sustainable’

Even though Obama has booked less progress on economic development of African countries – something which many Africans probably hoped for – his contributions to the African community and cultural diversity, fairly outreached the efforts of his predecessor. With his presidential nomination alone, he already underlined how hard work and a strong belief in your abilities, can make your dreams come true. During his visits to the mighty African continent, Obama has been increasingly able to carry out his encouraging and inspirational story. During a speech in the Kasarani Stadium in Nairobi for instance, he emphasized how every individual is responsible for his or her own destiny, and that holding on to traditions is not always the right thing to do. For many African millennials, burdened by their elderly (male) authority, Obama’s message meant a lot. Similarly, the leaving president firmly spoke out his worries in his speeches for different national governments in Africa. Repeatedly he called for the continent and its people to increasingly focus on their selves and create their own happiness, instead of helplessly looking at the West for support. Only by its own efforts, Africa’s development will be tenable and sustainable, is what Obama said. Further, he has never been afraid to underline the many wrongs like, for instance, the excessive human rights abuses on the continent. During his visits, he strongly emphasized on the importance of human rights, regardless of race, religion, political motivation or sexual orientation. However, only African countries can counter these wrongs, is what Obama consistently added to these statements.

Probably, Obama will be remembered differently than his predecessor, and many will be disappointed with his policy on Africa, but by expressing his concerns and critics, as well as his trust and hope for Africa, he has meant a lot more to the mighty African continent, than most people realize. Because, without self-reflection, independence and believe in yourself, without dreams and ambitions, economic support will always be a short-term solution.

[DUTCH]

Obama’s erfenis in Afrika

Barack Obama verlaat na acht jaar de politieke arena. Het einde van een tijdperk. Al enkele maanden maakt men de balans op: Wat zijn Obama’s successen en waar heeft zijn beleid gefaald? Deze vraag wordt al gauw beantwoord aan de hand van de economische vooruitgang, Obamacare, de Amerikaanse wapenwetgeving en de strijd in het Midden-Oosten. Maar hoe zit het met zijn nalatenschap voor het Afrikaanse continent? Wat heeft Barack Obama, als eerste zwarte president, met Keniaanse roots, betekend voor de Afrikanen?

Vaak wordt vooruitgang in Afrika gestaafd aan de hand van economische ontwikkeling. Maar het effect van een Amerikaanse president op deze ontwikkeling, is logischerwijs niet altijd duidelijk meetbaar. Feit is echter wel dat Obama’s voorganger, George W. Bush, aanzienlijk meer heeft bijgedragen aan de economische vooruitgang van het continent. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de Afrikaanse olie en grondstoffen, die Bush junior fanatiek najaagde. Maar vraag jezelf eens af, is geld de enige graadmeter om succes mee uit te drukken?

In zijn speeches nam hij geen blad voor de mond en was openlijk kritisch over de grove mensenrechtenschendingen

Obama heeft op economisch vlak mogelijk minder gebracht voor de Afrikaanse bevolking, maar heeft op sociaal en cultureel vlak een aanzienlijk grotere bijdrage geleverd dan zijn voorganger. Hij heeft, alleen al met zijn nominatie, laten zien dat je door hard te werken en met geloof in jezelf, je dromen waar kan maken. Dit gevoel heeft hij op zijn bezoeken aan het continent ook nadrukkelijk benoemd. Zo vertelde hij in zijn speech in het Kasarani Stadion in Nairobi dat vasthouden aan tradities niet altijd goed is en dat ieder verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen lot. Voor veel Afrikaanse jongeren, die vaak gebukt gaan onder het ouderlijk (mannelijk) gezag, betekende deze uitspraak veel. Deze boodschap gold ook voor de Afrikaanse politiek. Het continent en haar bevolking moeten zich meer op zichzelf focussen volgens Obama, en minder naar het Westen kijken. Alleen op deze manier is de ontwikkeling in Afrika houdbaar en duurzaam. Daarnaast deed hij in zijn speeches geen moeite om een blad voor de mond te nemen en was hij openlijk kritisch over de grove mensenrechtenschendingen op het continent. Want mensenrechten horen gerespecteerd te worden, zonder uitsluiting van ras, religie, geaardheid of politieke overtuiging. Maar volgens Obama kan alleen Afrika zelf hier wat aan doen.

Barack Obama wordt door zijn nalatenschap mogelijk anders herinnerd dan zijn voorganger, maar het uitspreken van zijn kritiek als ook zijn vertrouwen in het Afrikaanse continent en haar bevolking, is misschien wel belangrijker dan economische steun en ontwikkeling. Want zonder zelfreflectie en geloof in jezelf, en zonder ambities en dromen, is economische steun enkel een kortetermijnoplossing.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s